Pleta Auditores, S.L.P

Pleta Auditores Pleta Auditores és una firma nacional que ofereix serveis d’auditoria i consultoria a l’empresa privada i pública.

Pleta Auditores es va fundar a Barcelona l’any 1966 i s’ha dedicat des de llavors i de manera ininterrumpida a la tasca d’assessorament i col•laboració amb les empreses, tot aportant els coneixements de la professió i l’experiència que en la seva ja dilatada vida ha anat atresorant.

Empresa

Pleta Auditores, S.L.P.
Pleta Auditores és una firma nacional que ofereix serveis d’auditoria i consultoria a l’empresa privada i pública.
 
Pleta Auditores es va fundar a Barcelona l’any 1966 i s’ha dedicat des de llavors i de manera ininterrumpida a la tasca d’assessorament i col·laboració amb les empreses, tot aportant els coneixements de la professió i l’experiència que en la seva ja dilatada vida ha anat atresorant.
 
empresa
Els nostres clients representen un ampli espectre d’activitats industrials, comercials i financeres tant del sector públic com del privat.
 
La nostra organització està integrada per un equip consolidat de professionals amb titulació universitària, alta qualificació professional, esperit de servei, anys d’experiència i honestedat que han caracteritzat el concepte de treball ben fet que ens distingeix.
 
El nostre objectiu és aportar valor afegit a les activitats dels nostres clients a través d’opinions professionals, assessoria i suport a l’empresa.
 
La política de la nostra firma és oferir als clients serveis d’alta qualitat i amb aquesta finalitat es responsabilitza de cada tasca a un soci per tal que la planifiqui, dirigeixi i coordini, de manera que es presti un servei professional, personalitzat i individualitzat, d’acord amb les necessitats i conveniències del client.
 
Socis de la firma:
Josep Suades Escaler
José Mª Soriano Royán
Javier de León de Cristo
Maria Dolors Poch Vilaplana
Emili Terés Piquer
 
President d’Honor
Ramón Poch i Torres (membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres d’Espanya)