Càlcul de retencions 2020

Ja està disponible el programa de càlcul que facilita Hisenda.

Càlcul de retencions 2020

Hisenda ja ha habilitat a la seva pàgina web el servei en línia de càlcul de les retencions aplicables a les nòmines satisfetes el 2020.

A efectes de calcular la retribució anual prevista per a cada treballador, computeu la retribució variable previsible que aquest hagi de percebre. En aquest sentit, considereu com a mínim el variable de l’any anterior —comissions, hores extres, etc.―, tret que pugueu acreditar que cobrarà menys —per exemple, si l’afectat ha canviat de funcions i ja no percebrà el variable—. També heu de tenir en compte el salari en espècie previst segons la vostra valoració fiscal.

Com que el tipus de retenció també depèn de les circumstàncies personals del treballador, aprofiteu el mes de gener per a entregar al vostre personal el model 145, en el qual cada empleat ha de comunicar les seves circumstàncies personals. Tot i que no és obligatori entregar-lo —són els empleats els que estan obligats a comunicar els canvis d’aquestes circumstàncies—, evitareu canvis i regularitzacions posteriors.

El programa de càlcul determina el tipus de retenció aplicable un cop incorporades les dades econòmiques i personals del treballador. En tot cas, els nostres professionals us poden ajudar a efectuar aquest càlcul i a resoldre els dubtes que us puguin sorgir.

 

 


Suscríbase a nuestra newsletter para estar siempre informado.