Transmissió de participacions: controleu els estatuts

En temps de crisi augmenten els conflictes entre socis i les situacions en les quals algun d’aquests es vulgui desvincular del projecte

Transmissió de participacions: controleu els estatuts

En moltes societats —especialment en les SL— els estatuts socials són molt senzills, i en regular una matèria concreta es remeten de manera genèrica al que estableix la llei.

Aquesta remissió genèrica és habitual, per exemple, en matèria de transmissió de participacions socials. I pot succeir que el que estableix la llei deixi la porta oberta a que entrin socis «no desitjats» per la resta de participants. Vegeu-ne alguns exemples:

  • En cas de mort d’algun dels socis, les participacions passaran als seus hereus, siguin qui siguin. I és possible que la resta de socis no desitgin que els hereus del finat entrin al negoci.
  • Si un soci té problemes econòmics i les seves participacions surten a subhasta, la resta de socis tenen dret d’adquisició preferent. Però aquest dret no s’atorga a la societat, de manera que, si els socis no tenen fons per a adquirir aquestes participacions, un tercer —el creditor— passarà a ser soci de l’empresa.

 

  • La llei estableix que les transmissions entre socis o a favor del cònjuge, ascendents o descendents són lliures, sense dret d’adquisició preferent a favor dels altres socis. I és possible que aquests no desitgin que entrin aquests nous socis o que vulguin mantenir l’equilibri en els percentatges de participació de tots ells.

Per a evitar aquestes situacions, cal revisar els estatuts socials i regular-hi, de manera exhaustiva, el dret d’adquisició preferent per als socis que es mantenen en el negoci. Penseu que amb la crisi econòmica poden augmentar els conflictes i les situacions en què algun soci desitgi transmetre les seves participacions, per la qual cosa ara és més necessari que mai fer aquesta revisió.

 

Els nostres professionals revisaran els estatuts de la vostra empresa i us en proposaran la redacció més adequada segons el vostre cas i problemàtica concrets.

 

 


Suscríbase a nuestra newsletter para estar siempre informado.